CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

- Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

Chính sách bảo mật thông tin người dùng quy định về việc bảo vệ thông tin cá nhân của Rivucota.
Thông tin mà Rivu muốn người đọc cung cấp chỉ gồm email. Đây là những thông tin mà Rivu cần người dùng cung cấp để nhận những thông tin về bài viết mới nhất của Rivu.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Rivucota.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Phạm vi sử dụng thông tin 

Rivucota.com sử dụng thông tin để:
+ Thông báo bài viết mới nhất đến thành viên 
+ Gửi các thông báo về các hoạt động và sự kiện mới nhất của Rivu
+ Ngăn ngừa các hoạt động chiếm đoạt, lừa đảo sử dụng tài khoản của thành viên 
+ Liên lạc với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
+ Không sử dụng thông tin thành viên với những việc không liên quan đến rivucota.com
+ Theo yêu cầu pháp luật, Rivu có thể thu thập thông tin trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Không chia sẻ thông tin khách hàng 

Thông tin người dùng sẽ không được cung cấp cho bất kì một bên thứ ba nào, trừ những trường hợp đặc biệt sau đây:
+ Các bên phần mềm phụ trách việc chuyển thông tin bài viết mới nhất đến người dùng 
+ Yêu cầu pháp lý: Rivucota có thể tiết lộ các thông tin cá nhân trong trường hợp điều đó là cần thiết và tuân thủ quy định pháp luật 
+ Chuyển giao Website: Trong trường hợp website đồng bộ hoặc chuyển giao cho bên khác, bên mua sẽ có quyền được truy cập vào thông tin chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 

- Phương thức để người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Trong trường hợp người dùng muốn đổi lại thông tin cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Rivucota qua những kênh liên lạc được hiển thị trên Website, bao gồm số điện thoại, messenger, facebook của Rivucota.
Tất cả những yêu cầu chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ lúc Rivucota nhận thông tin.

- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có quyền gửi yêu cầu khiếu nại và chỉnh sửa đến hòm thư Rivu.info@gmail.com, bao gồm các thông tin, chứng cứ liên quan. Rivucota cam kết trong 1 ngày làm việc sẽ giải quyết triệt để những sai phạm và có câu trả lời thỏa đáng với khách hàng.